Bli kjent med Alexander-teknikk...

 

 

 

Alexander-teknikk er en veletablert metode
som hjelper deg å forbedre kroppsbruken din.
Gjennom timene vil du lære å bevege deg friere og mer effektivt.


Alexander-teknikken er en praktisk metode for å bruke kroppen effektiv og balansert. Først blir du bevisst dine reaksjonsmønstre og bevegelsesmåter. Du lærer å skjelne mellom nødvendige og unødvendige spenninger slik at kroppsbruken tilpasses de oppgavene du skal utføre.

Ofte er det gamle vaner som bestemmer hvordan vi beveger oss. Når vi begynner å bli klar om hva vi faktisk gjør, kan vi lettere bryte med uheldige vanemønstre. Hos små barn ser vi hvordan kroppen fungerer naturlig. Barn beveger seg velkoordinert måte og har en fri og avspent kroppsholdning. Gjennom Alexander-teknikken kan vi finne tilbake til noe av dette hos oss selv.

VÅRE LÆRERE

Velimir A. Barisic

Velimir har studert Body-Mind-teknikker fra både østlig og vestlig tradisjon hos eksperter i Amsterdam, Paris og London. Han jobber mye med skuespillere, musikere og idrettsutøvere og har nå mer enn ti års erfaring i å hjelpe disse gruppene til bedre helse og sterkere prestasjoner.

Hans ønske og mål er å hjelpe klientene med å gjenopprette god bevegelighet og velvære. Han har selv bakgrunn som danser, og det var en skade han pådro seg under dansekarrieren som ble starten på hans egen vei fram til fornyet velvære.

Velimir startet sin utdannelse i Alexander-teknikk i Amsterdam der han studerte i halvannet år hos Paul Versteeg og Tessa Marwic. Han fullførte studiene hos Astrid Cox i Paris og ble uteksaminert i juni 2004.

Siden har han videreutdannet seg og spesialisert seg i bruk av Alexander-teknikk i tilknytning til løping, svømming og ridning samt Alexander-teknikk for gravide kvinner. Han har også studert kombinasjonen Alexander-teknikk og Yoga med David Moore.

Velimir er også godkjent lærer i Restorative, Yin, MBSR og Mindful Yoga.

 

Thierry Guénin

Thierry flyttet til Norge i 2008 og grunnla Atelier24, et undervisningssenter for både bevegelse og språk. Han har utdanning i Alexander-teknikk og i språkdidatikk. «Det er viktig å forstå at du har et ansvar for kroppsbruken din. Dette er sentralt for en god helse.»

Thierry kom til Alexander-teknikk gjennom sin interesse for tango. Han var på jakt etter nye hjelpemidler for å bedre kunne veilede tango-elever samt for å forbedre sin egen dans.

Alexander-teknikk viste seg å fungere svært godt og Thierry bestemte seg for å utdanne seg til Alexander-teknikk-lærer. 

Han begynte sin Alexander-teknikk utdanning i Ottawa (Canada) under ledelse av Brigitte Caron og avsluttet den i Tyskland ved Alexander Technik Schule Berlin under ledelse av Jörg Aßhoff. 

Med sin brede bakgrum som instruktør og lærer, er Thierry kjent som en dyktig pedagog. Han er opptatt av å etablere en trygg og motiverende ramme for sine elever.